سبد خرید

0 out of 5

رنج

5.55 
صدا که از دهان آید برون یخ بندد به شکل پولکان برف پشت سر هم در سکوت شناور می‌شوند هوای هر دمم بدل گردد به مه جامد و در میان باد سرد بر شکند به ناگه اشک‌ها منجمد گردد به یک آنی… دیده تار گردد و تا چشم کار می‌کند شفافیت نافذ   به سان دشنه و سوزن هوای سرد...