سبد خرید

0 out of 5

نوع بشر

11.75 
این کتاب، یک روایت صرف است، بدون هیچ رنگ و لعابی، نه یک داستان و نه یک افسانه. بسیار اثرگذار و متاثرکننده است و قطعا مخاطبش را درگیر خود می کند، نه به جهت ذکر آه و ناله و شرح خباثت های نازی ها و شکنجه ها و ... که برعکس، نسبت به دیگر آثار این ژانر، کمتر محتوای این...