سبد خرید

0 out of 5

سیری در آثار داستان نویسان کرد

12.95 
بختیار علی رمان‌نویس پرتلاش و موفقی که روزهای سیاه جنگ را تجربه کرده، اکنون سال‌هاست در مهاجرت به سر می‌برد. او در رمان‌های خود، در رویکردی کلی‌گرایانه و انتقادی، تاریخ خونبار سرزمین خود را به چالش می‌کشد، دربارة تاریخ و فرهنگ منطقة بین‌النهرین می‌نویسد،‌ ناسیونالیسم کردی را نفی می‌کند، از دیکتاتورها و حاکمان ظالم می‌گوید و از مردمان فقیر و...