سبد خرید

0 out of 5

ایوب

12.95 
ایوبْ یهودی پرهیزگار و تنگدستی است که به کودکان تورات می‌آموزد. او در گریز از آمــاج بلایایی که از هر سو بر سرش باریده است، همراه همسر و دخترش به آمریکا می‌رود. اما در دنیای تازه رنج، تحمل‌ناپذیرتر از پیش بر  سر او آوار می‌شود، چنان‌که ایمانش را از دست می‌دهد... یوزف روت از نویسندگان متعهد و ضدجنگ بود که...