بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

بازمانده

20.55 
دختری ایرانی که در کودکی به عراق می رود، به مجامع و محافل سطح بالای سیاسی راه می یابد و آن چنان با اسرار و پشت پرده های سیاست درمیبیشتر بخوانید
0 out of 5

خواب در باغ گیلاس

15.95 
تاریخ القاب بسیاری به من داد مانند فرزند بین‌النهرین و نوادهٔ گیلگمش و پسر‌خالهٔ حمورابی، اما از آن همه القاب جز ناکامی و شکست چیزی ندیـدم. یـکی از پناهجـو‌ها غرولنـد‌کنان کنارم نشسـت که چرا شمارهٔ صد‌و‌یازده نصیبش شده: «لعنت، این دیگه چیه؟! مرد، ما رو به یه مشت عدد تبدیل کردن! خدا لعنتشون کنه.» دم گوشش گفتم: «بگو خدا مسببش...