سبد خرید

0 out of 5

به دوستان آن سوی مرزها

4.95 
چه شگفت‌انگیز است احساس رویش شعرم آن دم که در خودم فرو مى‌روم شعر رشد مى‌یابد و جاى مرا مى‌گیرد. به کنارى پرت‌ام مى‌کند شعر آمده است