سبد خرید

0 out of 5

جوجه تیغی

4.55 
ایان هیچ یک از داستان ها را حتی خوانندگان باهوش هم نمی توانند به راحتی پیش بینی کنند. نویسنده هیچ تعهدی نداده است که پایان داستان ها همیشه تلخ یا خوشایند باشد. گاهی مجرم واقعی پیدا نمی شود.گاهی بی گناه مجازات می شود و گاهی گناهکار تبرئه می شود. گاهی همه چیز ناشی از یک اشتباه ساده و سوء تفاهم...
0 out of 5

داستان های ژاپنی

16.75 
داستان‌های ژاپنی مجموعه‌ای است شامل شش داستان از پنج نویسندهٔ مطرح ژاپنی که در حال‌و‌هوایی از ژاپن مدرنِ معاصر تا ژاپن اسرارآمیز  کهن سِیر می‌کنند.
0 out of 5

ماجراهای شگفت انگیز اورور

9.55 
من پشت چشم آدم ها را می بینم. این قدرت جادویی من است. وقتی مامان ادای خوشبختی یا خوشحالی درمی آورد، می بینم که در واقع چه اندازه غمگین است.بیشتر بخوانید