سبد خرید

0 out of 5

دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل

9.45 
دیدن دختر صددردرصد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل مجمــــوعه‌ای است از  هفـت داستـان کوتـاه که همگی درون‌مایه روانشناختی دارند.
0 out of 5

شکار گوسفند وحشی

24.95 
آن‌قدر زیبا شده بود که زیبایی‌اش ورای درک من بود، هیچ‌وقــت چشــمـم بـــه چنـــــان زیبــــایی‌ای نیفتـــاده بود.از آن‌گونه زیبایی که هیچ‌وقت تصور نمی‌کردم وجود داشته باشد. به وسعت تمامی عالم و در عین حال متراکم همچون توده‌ای از  یخ، به نحو جسورانه‌ای گسترده و در عین حال صیقل داده‌شده تا حد یک جواهر.زیبای‌ای که از تمام مفاهیــم قلمـرو  مـرزهای هشیاری‌ام...
0 out of 5

نفر هفتم

9.45 
«نفر هفتم» روایتی فردی است كه زندگی‌اش از دوران كودكی تحت تاثیر طوفانی قرار گرفت كه نتیجه‌اش كشته شدن هم‌بازی‌اش بود. در این داستان، كودكی به كنار ساحل دریا می‌رود تا با صمیمی‌ترین دوستش بازی كند و در همان زمان موج‌های عظیمی به سمت ساحل می‌آید و دوست او را ناپدید می‌كند. این حادثه پسربچه را به مرز جنون می‌كشد...