سبد خرید

0 out of 5

صبحانه در خانه سوخته

4.95 
اشعار اتوود با زبانی ساده و صمیمی و طنزی هوشیارانه همان دغدغه‌های همیشگی او را در بر دارد. او به مسئله هویت زنانه در جهان معاصر می‌پردازد و برای ترسیم این هویت بارها به اساطیر مراجعه می‌کند. برای اتوود نقش‌های جنسیتی هنوز هم بر اساس پیش‌فرض‌ها و جانبداری‌های سنتی شکل گرفته‌اند و باید مورد پرسش قرار گیرند. دیگر اینکه در...