سبد خرید

0 out of 5

فرار از اردوگاه 14: فرار اودیسه‌وار مردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی

8.55 
قسمت هایی از کتاب فرار از اردوگاه 14 اندی کیم، که برای مدتی نزدیک ترین محرم شین بود، گفت: «شین هنوز زندانیه. وقتی هنوز افراد دیگه ای تو اردوگاه ها رنج می کشن، اون نمی تونه از زندگیش لذت ببره. به نظر شین، شاد بودن خودخواهیه».