سبد خرید

0 out of 5

شکسپیر ، ایران و شرق

8.55 
«امروز به هیچ وجه گسسته از دیروز نیست؛ با خواندن پژوهش تاریخی سیروس غنی می‌توان درک بهتری از شکسپیر و ایران به دست آورد.» ( آرتور شلسینجر)