بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

در ارتش فرعون

6.95 
مجموعة حاضر، در برگیرنده خاطرات «توبیاس وولف» نویسنده آمریکایی از جنگ ویتنام است. وولف در این کتاب، با زبانی طنزآلود اما تلخ و گزنده، خاطرات روزهای حضورش در ویتنام رابیشتر بخوانید
0 out of 5

مدرسه‌ی قدیم

5.55 
داستانی خواندنی درباره ی زندگی در مدرسه ای آمریکایی در اوایل دهه ی 60. راوی داستان بیگانه ای است که آرام آرام پا به جهانی ناآشنا می گذارد. پسری فقیربیشتر بخوانید