سبد خرید

0 out of 5

احضار روح

4.95 
كتاب شامل 9 داستان كوتاه است كه در نیمه نخست دهه 1920، یعنی اوایل فعالیت ادبی بولگاكوف، نوشته شده اند. علاوه بر آنها دو سند نیز به قلم نویسنده بزرگ در كتاب گنجانده شده است: یكی نامه جسورانه یی است كه بولگاكوف مستقیما به استالین نوشته و در آن تقاضا كرده بود به علت عدم امكان انتشار و اجرای آثارش...
0 out of 5

زیبا

9.55 
منتقدان، آثار لودمیا اولیتسکایا را نمایشی از ظریف ترین و پنهانی ترین احساس های طبیعی انسان می دانند و توجه عمیق او را به جزییات زندگی انسان می ستایند. این کتاب از زبان روسی به فارسی ترجمه شده است.
0 out of 5

قصه ها و داستان های جانی رداری

5.95 
اثر حاضر مجموعه ای از چهار داستان کوتاه از جانی رداری با نام های اشتباه های جورواجور، قصه های جادویی، قصه های رنگارنگ و قصه های تلفنی است. جانی رداریبیشتر بخوانید