سبد خرید

0 out of 5

مجموعه اشعار | گل‌هاى دوزخى

17.25 
شارل بودلر در هزار و هشتصد و بيست و يك در پاريس به‌دنيا آمد و در همان پاريس، به سال هزار و هشتصد و شصت و هفت مرد، و هرآنچه كه بين اين دو تاريخ بود و انجام داد، او را به يكى از چهره‌هاى جاودان، درخشان، متناقض‌نما و مرموز تاريخ ادبيات بدل كرد. بيش از اين گفتن درباره‌ى بودلر...