سبد خرید

0 out of 5

اگر فریدا بود، چه می‌کرد؟

20.75 
فریدا نماد امید، تغییر، انقلاب و بالندگی است. شکی نیست که همه‌ی ما می توانیم درس‌های زیادی از او درباره‌ی جسورانه و پرشروشور زیستن یاد بگیریم.