سبد خرید

0 out of 5

یاد نئون بخیر

10.25 
تمام عمرم ریاکار بوده ام . مبالغه نمی کنم . تقریبا هر کاری کرده ام برای این بوده است که چهره خاصی از خودم به دیگران نشان دهم . اغلب برای این که دوستم داشته باشند یا ستایشم کنند . شاید پیچیده تر از این است . اماوقتی خوب نگاه می کنی می بینی دلیلش دقیقا همین است که می...