سبد خرید

0 out of 5

دو درس کوتاه درباره‌ی دیرین‌شناسی

4.55 
در همان محل جنایت و بدون از دست‌دادن حتی یک‌دقیقه، از پنجاه شاهد بازجویی کردند و اخطار دادند، باید در هرلحظه‌ئی که لازم شود، در دست‌رس کارآگاهان باشند. آن‌ها توانستند جزءجزء پیش‌آمدها و همه‌ی آن‌چه را که شب پیش، دوروبر خانه‌ی شخصی ناتان گذشته بود، روشن کنند. تنها پیش‌آمدهای یک‌ساعت برای آن‌ها روشن نشد، و این همان ساعتی بود که...
0 out of 5

من؟ من با همه فرق می‌کنم

4.55 
قدرت بی حساب و ظرفیت های بشری موضوعی عام است که فردریک پل (Frederik Pohl) در قالب این داستان با ما در میان می گذارد. بنابراین در اجرا و بابیشتر بخوانید