سبد خرید

0 out of 5

تازه وارد ردیف آخر

11.25 
قبل‌ترها ته کلاس ما یک صندلی خالی بود. یک صندلی که فرقی با بقیهٔ صندلی‌ها نداشت، فقط خالی بود چون کسی نبود روی آن بنشیند. اما بالاخره یک روز، درســت ســه هفتـــه بعـد از شــروع مدرســه، هیجان‌انگیزترین اتفاقی که ممکن است برای کسی بیفتد، برای من و سه تا از بهترین دوست‌هایم افتاد. پسری تازه‌وارد آمد و روی آن صندلی...