سبد خرید

0 out of 5

فرانکنشتاین

15.25 
جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین فیلم هایی بر اساس این کتاب بین سال های 1910 تا 2015 ساخته شده است. این کتاب با عنوان «فرانکنشتاین یا پرومته ی نوین» توسط نشر مرکز نیز منتشر شده است.