سبد خرید

0 out of 5

شوایک

44.95 
قسمت هایی از کتاب شوایک نمی دانم چرا آن دیوانه ها این قدر عصبانی می شوند وقتی آن ها را آنجا نگه می دارند. آن جا آدم می تواند لخت روی زمین سینه خیز برود، مثل شغال زوزه بکشد، به سیم آخر بزند و گاز بگیرد. اگر هر کسی هر کدام از این کارها را در خیابان انجام دهد، مردم...
0 out of 5

فرانکو

8.55 
«منم، فرانکو» زندگی‌نامه ژنرال فرانکو، دیکتاتور اسپانیایی، به قلم مانوئل واسکز مونتالبان است کتاب دو روایت دارد. روایتی از زبان فرانکو، یعنی تشریح واقعیت رژیم فرانکو برای ثبت در تاریخ: خشونت‌ها، رذالت‌ها، کورذهنی‌ها، کثیف‌ترین و ضدانسانی‌ترین اقدامات پلیسی و روایت دیگر از زبان قربانیان ستمدیده چهل سال ظلم و بیداد است، چهل سال تحمل خشونت افسار گسیخته فرانکو و فالانژهای...
0 out of 5

قصه‌های یک دقیقه‌ای

12.95 
کتاب «قصه های یک دقیقه ای» نوشته ایشتوان ارکنی، نویسنده معاصر مجارستانی است. «قصه های یک دقیقه ای» گزیده ای از داستان های کوتاه «ارکنی» را شامل می شود کهبیشتر بخوانید
0 out of 5

مهر پنجم

5.75 
رمان مهر پنجم نوشته­ ی فرنتس شاتنا،از بزرگ­ترین آثار تاریخ ادبیات مجارستان است در قرن بیستم.فرنتس شانتا (2008-1927) انسانی عجیب و خاص بود که بارها به خاطر ایده­ های سیاسی­بیشتر بخوانید