سبد خرید

0 out of 5

مجموعه اشعار سیمین بهبهانی – پالتویی

35.55 
بده آن قوطى‌ى سرخابِ مراتا زنم رنگ به بى‌رنگى‌ىِ خویش بده آن روغن، تا تازه کنم چهر پژمرده ز دلتنگى‌ىِ خویش.   بده آن عطر که مشکین سازم گیسوان را و بریزم بر دوش بده آن جامه‌ى تنگم که کسان تنگ گیرند مرا در آغوش.   بده آن تور که عریانى را در خَمَش جلوه دوچندان بخشم؛ هوس‌انگیزى و آشوبگرى...