سبد خرید

0 out of 5

رنج و سرمستی

54.95 
رنج و سرمستی شرح زندگی میکل آنژ، هنرمند و متفکر ایتالیایی اواخر قرن پانزده و اواسط قرن شانزده است که ایروینگ استون در سال ۱۹۶۱ به رشته تحریر درآورده است. استون مصائب، بیمها و امیدهای زندگی شخصی این هنرمند جهانی را با مصائب خلق آثارش پیوند داده است. رمان حاضر گرچه بر اساس وقایع تاریخی مندرج در زندگی میکلانژ نوشته...
0 out of 5

مجموعه آثار جان استن بک

44.55 
این مجموعه شامل هفت کتاب از جان استن بک است: مروارید ترجمه سیروس طاهباز مرگ و زندگی ترجمه سیروس طاهباز راسته کنسروسازان ترجمه سیروس طاهباز اسب سرخ ترجمه سیروس طاهباز دره دراز ترجمه سیروس طاهباز روزگاری جنگیبیشتر بخوانید
0 out of 5

مجموعه داستان ها و یادنوشت ها

21.55 
“داستان ها و یادنوشته ها” سفر خاطره انگیزی است از کوچه پس کوچه های شعر و خاطره، جوانی و تحصیل، آشنایی ها و دلبستگی ها، دل بریدن ها و تنبیشتر بخوانید