سبد خرید

0 out of 5

به مته فکر می‌کنم

4.95 
«خانه دور می شود من پای دیوارهای رفته مانده ام. عابران خسته و کج در پایان یک روز کاری کج از پیاده رو های کج راست به سوی خانه شان می روند. خانه رفته است من به دیوارهای رفته تکیه داده ام. و کوچه ی کج هی کج   کج   کج» و این گونه است که خانه دور می شود و...
0 out of 5

داستان‌های بادآورده

7.25 
«داستان‌های بادآورده» عنوان کتابی از احمد غلامی است که شامل ۲۵ داستان کوتاه است. با خواندن یکی، دو تا از داستان‌های مجموعه اولین چیزی که به ذهن متبادر می شودبیشتر بخوانید