سبد خرید

0 out of 5

مجموعه آثار امیرحسن چهل‌تن

62.35 
امیرحسن چهل‌تن زادۀ 1335 شمسی است. در 22 سالگی در رشتۀ مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت لیسانس گرفت. در سال 58 برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد و در سال 60 در رشتۀ الکترونیک فوق لیسانس خود را گرفت. وی در سال 55 نخستین قصه ها و رمان های خود را نوشت. چهل‌تن نویسنده ای تمام عیار است....
0 out of 5

مجموعه آثار ماکسیم گورکی

65.55 
مجموعه آثار ماکسیم گورکی شامل کتاب های زیر است: استادان زندگی یک شب توفانی دانشکده های من در جستجوی نان دوران کودکی