سبد خرید

0 out of 5

سرگذشت ندیمه

24.05 
این‌ کتاب‌ خاطرات‌ ندیمه‌ای‌ به‌ نام‌ افرد در دوران‌ حکومت‌ تئوکراتیک‌ جلید است‌. نویسنده‌ در این‌ کتاب‌ در پایان‌ قرن‌ بیستم‌ در آمریکا حکومتی‌ بنا می‌کند.
0 out of 5

قصه‌های یک دقیقه‌ای

12.95 
کتاب «قصه های یک دقیقه ای» نوشته ایشتوان ارکنی، نویسنده معاصر مجارستانی است. «قصه های یک دقیقه ای» گزیده ای از داستان های کوتاه «ارکنی» را شامل می شود کهبیشتر بخوانید