سبد خرید

0 out of 5

هر اتاقی مرکز جهان است

4.95 
اگر فکر می‌کنید فقط اتاق شماست که مرکز جهان است و در آن آرامش برقرار می‌شود و همه چیز بر وفق مراد است، اشتباه می‌کنید. هر اتاقی مرکز جهان است، اما برای صاحب خودش! حالا اگر صاحبش نویسنده باشد، این اتاق معنای دیگری دارد و به منبع الهام هم تبدیل می‌شود. نویسنده‌های زیادی درباره شرایط کار و نوشتن‌شان حرف زده‌اند،...