بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

عاشق آتشفشان

33.55 
عاشق آتشفشان رمانی است تاریخی به قلم سوزان سانتاگ که زندگی سِر ویلیام همیلتون و همسر جوانش، اِما همیلتون و سپس دلباختگی اِما به لرد نلسون را روایت می کند.بیشتر بخوانید
0 out of 5

لوتر مردی میان خدا و شیطان

13.95 
مارتین لوتر بانی نهضت پروتستان در زمره معدود کسانی است که سبب تغییر عمده در تاریخ شد. او با شهامت بسیار در اصول عقاید مسیحی که بیش از هزار و پانصد سال مقبول همگان بود، درنگ کرد و آنها را به بوته نقد و آزمون کشید. نیمی از شخصیت وی ریشه در باورهای قرون وسطی داشت و نیم دیگرش به...
0 out of 5

ميراث شوم

10.25 
کتاب میراث شوم اثر سالتیکوف شچدرین داستان خاندان گالاوليف است و در واقع شرح انحطاط طبقه نجبا و مالكان آن عصر روسيه است. آرينا پتروونا كه گذشته از حركت و كرداربیشتر بخوانید
0 out of 5

یادداشت‌های پیک‌ویک

36.55 
چارلز دیکنز نوشتن رمان «یادداشت های پیک ویک» را در سال ۱۸۳۶ زمانی که تنها ۲۴ سال داشت، آغاز کرد. در این رمان، توان توصیف گرایانه ذاتی دیکنز با مهارتبیشتر بخوانید
0 out of 5

یونایتد نفرین‌شده

12.25 
«یونایتد نفرین شده» رمانی درباره حضور چهل و چهار روزه پرتنش و نافرجام برایان کلاف، مربی نام آشنا و جنجالی انگلیسی، در باشگاه لیدز یونایتد است. اما هر چند قصهبیشتر بخوانید