سبد خرید

0 out of 5

پوست انداختن

33.95 
كارلوس فوئنتس يكي از برجسته‌ترين نويسندگان امروز امريكاي لاتين است و پوست انداختن از آثار مهم او به شمار مي‌رود. در اين رمان دو لايه را مي‌توان تشخيص داد. لايه‌ي نخستِ اين رمان تحليل و بازنمايي چهار شخصيت داستان است كه در حال سفر هستند. در حين صحبت‌هاي آن‌ها چهره‌ي امروزي آن‌ها را بازمي‌شناسيم و با بازگشت به گذشته چهره‌ي...
0 out of 5

قصر به قصر

32.75 
قسمت هایی از کتاب قصر به قصر (لذت متن) در سنی، به خصوص بعد از بعضی ناملایمات، آدم یک چیز بیشتر دلش نمی خواهد: این که ولش کنند راحت باشد! حتی از این هم بهتر: جوری رفتار کنند که انگار مرده ای! همیشه حق با آرای عمومی است، به خصوص اگر حسابی احمقانه باشد.
0 out of 5

مجموعه اشعار رهی معیری – پالتویی

21.55 
عقده دشوار اى باده نوشین، نگشایى دلِ ما رامشکل که کسى چاره کند مشکلِ ما را هرچند که مورى به کم‌آزارىِ ما نیست         آزار دهد هرکه تواند دلِ ما را هر خنده ما شمع‌صفت مایه اشکى است         با گریه سرشتند تو گویى گِلِ ما را پروانه پر سوخته را، بیمِ شرر نیست         از برق چه اندیشه بُوَد، حاصلِ ما را؟...