بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

پسر عمو پون

19.55 
بالزاک نویسنده ی بزرگ فرانسوی مجموعه ای عظیم خلق کرده به اسم « کمدی انسانی » . این مجموعه رمان ها که در عمر کوتاه نویسنده خلق شده شگفتی آوربیشتر بخوانید
0 out of 5

قبیله خرس غار

16.95 
داستان در اواخر عصر انسان های بدوی یا نئاندرتال ها و شروع عصر انسان های متجدد روایت می شود و ماجرایی پر کشش دارد. شخصیت اصلی داستان مانند سایر آثاربیشتر بخوانید
0 out of 5

مجموعه اشعار | گل‌هاى دوزخى

17.25 
شارل بودلر در هزار و هشتصد و بيست و يك در پاريس به‌دنيا آمد و در همان پاريس، به سال هزار و هشتصد و شصت و هفت مرد، و هرآنچه كه بين اين دو تاريخ بود و انجام داد، او را به يكى از چهره‌هاى جاودان، درخشان، متناقض‌نما و مرموز تاريخ ادبيات بدل كرد. بيش از اين گفتن درباره‌ى بودلر...