سبد خرید

0 out of 5

شوری در سر

29.55 
قسمت هایی از کتاب شوری در سر در یک شهر، می شود در میان جمعیت ولی تنها باشی، و در حقیقت چیزی که یک شهر را شهر می کند این است که به تو اجازه می دهد که شور در سر خود را درون توده های پرتکاپوی آن، پنهان کنی.