سبد خرید

0 out of 5

سایه اش دیگر زمین را سیاه نخواهد کرد

4.95 
«سایهاش دیگر زمین را سیاه نخواهد کرد» داستان یک وکیل ایرانی را روایت میکند که ناگهان چشم باز می کند و خود را در پاریس میبیند در شرایطی که حتی نامش را از یاد برده است.