سبد خرید

0 out of 5

چرک

4.55 
چرک روایتی است از یک زن مین سال با دندانی آبسه کرده که ماجراها و اتفاق های نامتعارفی برایش رقم می خورند. جنیدی در این رمان این زن را که معلمی می کند با وجهی از شهر و جامعه روبرو می کند که بی رحمانه، مشوش و پر از غافلگیری است. قهرمان تنهای او که چرک امانش را بریده در...