سبد خرید

0 out of 5

نقب‌زدن به آمریکا

19.55 
قسمت هایی از کتاب حفره ای تا آمریکا اکثر دروازه های ورودی هم مسافران آخرین پروازها را تحویل داده بودند. صفحات اطلاعات پرواز خاموش بود و ردیف صندلی های پلاستیکی سالن انتظار خالی و وهم انگیز بود. با این حال می توانستی زمزمه خفیفی را از دور بشنوی؛ زمزمه ای حاکی از انتظار در انتظار دروازه ورودی «دی». می توانستی...
در حال بارگذاری ...