بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

من؟ من با همه فرق می‌کنم

4.55 
قدرت بی حساب و ظرفیت های بشری موضوعی عام است که فردریک پل (Frederik Pohl) در قالب این داستان با ما در میان می گذارد. بنابراین در اجرا و بابیشتر بخوانید