بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

نزدیکی

9.95 
داستان از زبان شخصیتی به نام “جی” روایت می شود. نویسنده در این داستان، موقعیت انسان مدرن، پیچیدگی ها و سرگردانی هایش را در مسیر شناخت خود و در تقلایبیشتر بخوانید