سبد خرید

0 out of 5

اسب‌ها اسب‌ها از کنار یکدیگر

11.75 
قسمت هایی از کتاب اسب ها، اسب ها از کنار یکدیگر ملک پروان. اگر نتوانم خط و خبری از ثری برایش ببرم می میرد. و اگر ملک بمیرد، اگر دق کند نمی دانم من سروکارم به چه روزگاری بیفتد! کم کمش این است که گوروگم می شوم از این عالم اگر تو لجن جوی نفله نشوم. پس اگر راهی به...