سبد خرید

0 out of 5

قوها انعکاس فیل‌ها

8.75 
خود من تجربه‌ی مشابه این را داشتم. می‌دانستم شب‌زنده‌داریِ تک‌نفره چقدر می‌تواند کیف داشته باشد. از این نظر با او همدل بودم. شب‌هایی که بی‌دلیل از خواب بیدار می‌شوم دلم می‌خواهد از رختخواب بیرون بیایم و گشتی در خانه بزنم. روی مبل لم می‌دهم، سیگار می‌کشم، یا مدتی تلویزیون تماشا می‌کنم. یک‌بار به قدری سرگرم تماشای برنامه‌ی مستندی در مورد...