سبد خرید

0 out of 5

ملاقات

14.25 
جیمز بالدوین، زاده‌ی ۱۹۲۴ در محله‌ی هارلم نیویورک، رمان و نمایشنامه و جستار مـی‌نـوشـت و شـعـر نـیـز مـی‌سـرود و از فعالان مهم جنبش مدنی سیاهان و مبارزه با نژادپرستی و تبعیض بود. در تمامی نوشته‌هایش و در زندگی‌اش معضلات اجتماعی و روانی ناشی از این تبعیض‌های نژادی و جـنـسی و طـبـقـاتـی ــ به‌ویـژه در نیمه‌ی سده‌ی بیستم در امریکا ــ...