سبد خرید

0 out of 5

دره‌ی پنهان

4.95 
قراچه‌داغی در این داستان انسان را به خودشناسی و کاوش درونی فرامی‌خواند و قهرمان داستان، با رفت و آمد بین گذشته و حال خود، در مسیر پاسخ به مسأله‌ شناخت خودش پیش می‌رود.