سبد خرید

0 out of 5

مرگ ایوان ایلیچ

8.95 
قسمت هایی از کتاب مرگ ایوان ایلیچ و راستی راستی هم چنین بود. به لحاظ افکار عمومی بالا می رفتم، اما به همان نسبت زندگی از من کناره می گرفت. و حالا دیگر کار از کار گذشته است و چیزی جز مرگ وجود ندارد. نکند راستی راستی کل زندگی ام غلط بوده باشد؟