بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

سوروسات در سوراخ موش

6.25 
توچتلی در قصری زندگی می کند. او عاشق کلاه ، سامورایی ، گیوتین و فرهنگ لغت است و آنچه بیش از هر چیز در حال حاضر می خواهد حیوان خانگیبیشتر بخوانید
0 out of 5

عموزادگان

4.95 
قسمت هایی از کتاب عموزادگان بی خوابی کلمه ای نیست که من برای هیجانات تندی که در عمق شب به سراغم می آید به کار ببرم. در طول روز عادت های پرهیاهوی زندگی مانع کشف واقعی می شوند. من آموخته ام از ساعات شب که اعصاب را می خراشد و رگ ها را می درد سپاسگزار باشم. دراز کشیدن در...
0 out of 5

گربه‌ی درون

5.25 
همه‌ی‭ ‬وجودش‭ ‬حلاوتی‭ ‬وحشی‭ ‬و‭ ‬ناب‭ ‬ساطع‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تاریکی‭ ‬جنگل‭ ‬با‭ ‬جیغ‌های‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬گوش‌نواز‭ ‬در‭ ‬مأموریتی‭ ‬مرموز‭ ‬می‌پرد. ‬همچنین‭ ‬هاله‌ای‭ ‬از‭ ‬زوال‭ ‬و‭ ‬ملال‭ ‬این‭ ‬موجود‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬ساده‌دل‭ ‬را‭ ‬احاطه‭ ‬کرده.‬ طی‭ ‬قرن‌ها‭ ‬بارها‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬رها‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬کوچه‌های‭ ‬شهر‭ ‬پذیرای‭ ‬مرگ‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬زمین‌های‭ ‬خالی‭ ‬ظهری‭ ‬سوزان،‭ ‬تکه‌های‭ ‬ظروف‭ ‬سفالی،‭ ‬گزنه‌ها،‭ ‬دیوارهای‭...
0 out of 5

نایب قهرمان

4.55 
این مجموعه داستان هیچ ربطی به ورزش ندارد، اما تمام داستان‌ها به نوعی در ستایش نایب‌قهرمانی هستند. نایب‌قهرمانی یک وضعیت است. هر روز تازه فرصتی است، برای از نو جنگیدنبیشتر بخوانید
0 out of 5

نبودن

4.95 
مجموعه داستان «نبودن» شامل 6 داستان است که بیشتر داستان هایش را در فاصله ی سال های 86 تا 88 نوشته ام، بیشتر داستان های این مجموعه از تم واحدی پیروی می کنند و اسم کتاب هم برگرفته از همین مضمون واحد است. «بیات» درباره ی مضمون داستان های این مجموعه می گوید:« فقدان روابط انسانی و خلایی که در...
در حال بارگذاری ...