سبد خرید

0 out of 5

فرانکو

8.55 
«منم، فرانکو» زندگی‌نامه ژنرال فرانکو، دیکتاتور اسپانیایی، به قلم مانوئل واسکز مونتالبان است کتاب دو روایت دارد. روایتی از زبان فرانکو، یعنی تشریح واقعیت رژیم فرانکو برای ثبت در تاریخ: خشونت‌ها، رذالت‌ها، کورذهنی‌ها، کثیف‌ترین و ضدانسانی‌ترین اقدامات پلیسی و روایت دیگر از زبان قربانیان ستمدیده چهل سال ظلم و بیداد است، چهل سال تحمل خشونت افسار گسیخته فرانکو و فالانژهای...
0 out of 5

هیچ دوستی به جز کوهستان

13.95 
هیچ دوستی بجز کوهستان که با نام رفیقی نه مگر کوهستان هم شناخته می‌شود، داستان زیبا و بی‌نظیری است که بهروز بوچانی نوشته است. این داستان که به نوعی شرح‌حال، خاطرات و زندگی‌نامه بوچانی هم به شمار می‌رود، از زندگی او در کمپ پناهندگان جزیره مانوس گفته است. کمپ مانوس، یک کمپ و بازداشتگاهِ مهاجران و پناهندگان در استان مانوس، پاپوآ گینه نو...