سبد خرید

0 out of 5

سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش

12.95 
قسمت هایی از کتاب سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش (لذت متن) هیچ قلبی صرفا به واسطه ی هماهنگی با قلب دیگر وصل نیست. زخم است که قلب ها را عمیقا به هم پیوند می دهد. پیوند درد با درد، شکنندگی با شکنندگی. تا صدای زجه بلند نشود، سکوت معنی ندارد و تا خونی ریخته نشود، عفو معنا...
0 out of 5

عامه‌پسند

11.55 
قسمت هایی از کتاب عامه پسند من با استعداد بودم. یعنی هستم. بعضی وقت ها به دست هایم نگاه می کنم و فکر می کنم که می توانستم پیانیست بزرگی بشوم. یا یک چیز دیگر. ولی دست هایم چه کار کرده اند؟ یک جایم را خارانده اند، چک نوشته اند، بند کفش بسته اند، سیفون کشیده اند و غیره. دست...
در حال بارگذاری ...