سبد خرید

0 out of 5

داستان های برعکس

4.95 
لیلا صادقی در مورد کتاب داستان هایبرعکس می گوید: چنین تجربه‌ای به ویژه در ایران پیشینه قبلی ندارد. ولی چطور شد که به وجود آمد، باید بگویم که هشت سال طول کشید. شکل اولیه‌ این داستان‎ها به این صورت بود که با لینک‎های مفهومی به هم می‎رسیدند. من احساس می‎کردم ابزاری لازم است که بتواند به صورت عینی این داستان‎ها...
0 out of 5

در خانه بمانیم

4.95 
آدمی مثل رناته برگمان، زنی است عاقل که می‌داند کی باید تسلیم شرایط شود...  
0 out of 5

شب گم‌شده

9.25 
شب گم‌شده شامل ده داستان متفاوتی است که نویسنده از این دو مجموعه گزینش و ویرایش کرده تا نمایندۀ کارنامۀ ادبی او در دهۀ هشتاد باشند.