بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

کتاب قصه و قصه گویی در اسلام

4.95 
این کتاب ترجمه ای است از “القصاص و المذکرین امام ابوالفرج عبدالرحمن جوزی” که ترجمه، تعلیقات و مقدمه آن را دکتر مهدی محبتی انجام داده است. “القصاص والمذکرین” مهم ترینبیشتر بخوانید