سبد خرید

0 out of 5

باغ غبار

11.55 
اسماعيل يوردشاهيان هستم با اسم مستعار و هنري اورميا. شاعر ، نويسنده و پژوهشگر ، که گه گاهي نقاشي هم مي کشد .
0 out of 5

بر دیوار کافه

11.05 
هیچ‌کس فکر نمی‌کرد من از روی دیوار یادداشت برمی‌دارم حتا پیرمرد صاحب‌کافه که او هم سرگرم مشتریان بود. من همیشه در جستجوی رازی بودم. از کودکی این جستجو با من بود. این جستجو یک طرفش من بودم و طرف دیگرش انهدام و سوگ آدمی. من شیفته این دیوار شده بودم. من شرح زندگی آدم‌های گمنام را ورق می‌زدم. هر روز...
0 out of 5

داستان های ژاپنی

16.75 
داستان‌های ژاپنی مجموعه‌ای است شامل شش داستان از پنج نویسندهٔ مطرح ژاپنی که در حال‌و‌هوایی از ژاپن مدرنِ معاصر تا ژاپن اسرارآمیز  کهن سِیر می‌کنند.
0 out of 5

ملاقات در سندیکای مومیاگران

5.55 
بعد هم با لحنی که معلوم نیست جدی است یا شوخی از زن دوم می پرسد: «تو غیر از این پیراهن نفرتی تی دیگه ای نداری؟» زن دوم سیگاری رابیشتر بخوانید