سبد خرید

0 out of 5

یک درخت یک صخره یک ابر

44.75 
قسمت هایی از کتاب یک درخت یک صخره یک ابر (لذت متن) زن گفت «داری پنجاه وپنج تا سرعت می ری. می دونی که دوست ندارم بیشتر از چهل تا برونی. ولی داشتی پنجاه وپنج تا می روندی.» والتر میتی در سکوت به سمت واتربری راند، غرش ناوهوایی که داشت از دل بدترین طوفان بیست ساله ی اخیر تاریخ ناوبری...
0 out of 5

یوحنا؛ پاپ مونث

26.95 
یوحنا پاپ مونث، رمانی پر فروش در عرصه ی بین المللی است از دونا کراس که در سال 2009 یک فیلم سینمایی با همین نام از آن ساخته شده است. دانا کراس تصویری از دوران تیره را در شکوه و زرق و برق بی رحمانه شان ترسیم کرده و داستان مهیج زندگی زنی را تعریف می کند که قدرت بینش...