سبد خرید

0 out of 5

مجموعه اشعار شمس لنگرودی – پالتویی

52.25 
  دست از دلم بردار   دست از دلم برداربگذار من تنها بمانم بگذار در یلداى رؤیاهاى خود ویرانه گردم دیگر نیایشگاه چشم خانمان‌سوزى نبینم دست از دلم بردار.   بر من ستم‌ها رفت با روزگار من ستم‌ها رفت تو شب‌چراغ سینه تنگم اندام تو خلوت‌سراى دردهاى کهنه من بود اندام تو دیر عظیمى بود بر جُل‌جتاى روشن مهتابىِ پاییز...