سبد خرید

0 out of 5

منظومه ی شهرزاد

4.95 
شعر شاید، تجربه‌یِ فروفشردنِ زندگی‌ست در زبان. و این مقام، اگر محلِ تلاقی تعبیر شود، آن‌جاست که «مکان» و «زمان»، در «زبان» به هم می‌رسند. چنان‌چه پذیرفته باشیم زندگی، «زمانی»‌ست که «مکان» در آن حادث می‌شود؛ یا «مکانی»‌ست که «زمان» در آن جاری‌ست. تجربیاتِ تاریخیِ ما، با زبان فهم می‌شوند. پس زبان، محلِ زایشِ زندگی‌ست. منظومه‌یِ شهرزاد، تجربه‌ای‌ست که در...