سبد خرید

0 out of 5

ابرهای همیشه آزاد

4.95 
بیشتر از همیشه دوست ات دارم ای نشان پرواز چه در بند چه آزاد.
0 out of 5

خواندن در توالت

4.55 
هنری میلر، پسر خیاط بروکلینی، در دسامبر سال ۱۸۹۱ در نیویورک به دنیا آمد و کودکی و نوجوانی‌اش را در خیابان‌های محل زندگی‌اش گذراند. پس از تحصیلی کوتاه‌مدت در سیتی‌کالج نیویورک شغل‌های متعددی را تجربه کرد و سرانجام مسئول پیک‌های شرکت وست یونیون تلگراف شد. سپس ازدواج کرد اما خیلی زود زنش را ول کرد. در سال ۱۹۱۷ اولین کتابش...
0 out of 5

زندگی خصوصی درختان

5.25 
خانواده‌هایی هست که سر ساعت نُهِ شب مردشان خودش را به مشروب می‌سپرد و زن‌شان به اتو زدن لباس‌ها، بی‌خبر از سرنوشت بچه‌ها که در ایوان بازی می‌کنند و ادای زخمی شدن درمی‌آورند، یا در تاریکی اتاق‌شان سر می‌کنند، یا در دست‌شویی با صابون حباب می‌سازند. خانواده‌هایی هم هست که حین گفت‌وگوهای جدی در اتاق‌نشیمن گذشتن شب را نظاره می‌کنند....
0 out of 5

نوش زمین

4.95 
چرا نمی‌سوزند لامپ چشم‌هایت که همیشه روشن‌اند. کلمات که خاک گرفته‌اند. کلمات که از پس تو برنیامدند. و جیغ کودکی که پشت پلک‌هایت. و تمام که‌های دیگر که کلمات از پس تو برنیامدند. زمین، کجایش نوش‌ات کرد…